Là một thiết kế web chuyên nghiệp, chắc rằng bạn không gặp khó khăn với vấn đề thay đổi nội dung có liên quan tới toàn bộ trang web.

Vậy bạn có thể chia sẻ được không? chúng ta nên dùng plugin nào? hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bài viết này, để tìm ra hướng giải quyết khi gặp vấn đề đó.

Dùng Plugin Tìm và Thay thế hết

thiết kế web chuyên nghiệp thể hiện qua việc tìm và thay thế nội dung một cách nhanh chóng

>>> Xem thêm: Làm sạch database trong thiết kế web chuyên nghiệp
Nhập nội dung cần Tìm kiếm vô ô Find String và nhập nội dung cần thay thế vô ô Replace with String rồi click Replate Now là xong.

Dùng function.php

Bạn hãy thêm đoạn này vào file function.php của theme.

thiết kế web chuyên nghiệp thể hiện qua việc tìm và thay thế nội dung một cách nhanh chóng

Dùng phpmyadmin

1.Vào phpmyadmin

2. Bạn hãy chọn database bạn muốn tìm và thay thế string

3. Click vào tab SQL

4. Bạn hãy gõ câu lệnh sau:

thiết kế web chuyên nghiệp thể hiện qua việc tìm và thay thế nội dung một cách nhanh chóng
Dùng câu lệnh trong Linux

Bạn hãy đăng nhập MySQL

thiết kế web chuyên nghiệp thể hiện qua việc tìm và thay thế nội dung một cách nhanh chóng
Hiển thị các database trong VPS

thiết kế web chuyên nghiệp thể hiện qua việc tìm và thay thế nội dung một cách nhanh chóng
Hãy chọn 1 database

thiết kế web chuyên nghiệp thể hiện qua việc tìm và thay thế nội dung một cách nhanh chóng
Tìm và thay thế chuỗi.

thiết kế web chuyên nghiệp thể hiện qua việc tìm và thay thế nội dung một cách nhanh chóng
Khi xong chúng ta sẽ thấy xuất hiện thông báo kiểu như thế này:

thiết kế web chuyên nghiệp thể hiện qua việc tìm và thay thế nội dung một cách nhanh chóng

Qua cách làm trên, chắc chắn các bạn sẽ là một nhà thiết kế web chuyên nghiệp và sẽ không bao giờ gặp khó khăn khi gặp vấn đề này. Chúc các bạn thành công!