Chính sách bảo hành dịch vụ tại Hàm Rồng Media

Hàm Rồng Media luôn coi trọng khâu tư vấn, hỗ trợ khách hàng sau khi bàn giao dịch vụ. Để đảm bảo khách hàng có thể sử dụng website một cách hiệu quả, hỗ trợ khách hàng khắc phục những lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng, dưới đây là các chính sách bảo hành website của Hàm Rồng Media.

Đối với dịch vụ thiết kế website với mã nguồn của Hàm Rồng Media:

  • Thời gian bảo hành là 12 tháng, Hàm Rồng Media chịu trách nhiệm sửa chữa các lỗi lập trình, kỹ thuật (nếu có) kể từ khi hệ thống được tiến hành nghiệm thu đi vào vận hành.
  • Mã nguồn của website được lưu trữ vĩnh viễn tại Hàm Rồng Media. Nếu trong quá trình bạn vận hành website có sự cố mất mã nguồn, Hàm Rồng Media sẽ phục hồi lại mã nguồn gốc. Miễn trừ trong trường hợp bất khả kháng do hỏa hoạn, thiên tai gây mất dữ liệu lưu trữ tại Hàm Rồng Media.
  • Trong quá trình vận hành nếu có phát sinh lỗi thì bạn sẽ chuyển thông tin lỗi cho Hàm Rồng Media (bao gồm mô tả lỗi và ảnh chụp màn hình để thuận lợi trong quá trình xử lý lỗi).
  • Trong thời gian 24 giờ nhân viên của Hàm Rồng Media sẽ tiến hành kiểm tra ngay khi nhận được thông báo của khách hàng. Nếu là lỗi do kỹ thuật website Hàm Rồng Media sẽ tiến hành chỉnh sửa ngay lập tức. Nếu là các yêu cầu hoặc các tính năng phát sinh thì khách hàng và Hàm Rồng Media sẽ trao đổi thêm về chi phí và thời gian thực hiện.
  • Hàm Rồng Media sẽ giải đáp thắc mắc, hỗ trợ những vấn đề liên quan đến website trong quá trình sử dụng.

Đối với dịch vụ Seo website và các dịch vụ khác do Hàm Rồng Media cung cấp:

  • Cam kết thực hiện đúng điều khoản, thỏa thuận trong hợp đồng khách hàng đã ký với Hàm Rồng Media.