Điều kiện hoàn tiền, đổi trả dịch vụ

Mọi vấn đề xảy ra giữa Hàm Rồng Media và quý khách dẫn đến không thể tiếp tục dịch vụ sẽ được giải quyết và đưa ra chính sách tối ưu nhất cho cả hai bên, tuy nhiên, chúng tôi luôn cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Khách hàng sẽ được Hàm Rồng Media hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Hàm Rồng Media không đáp ứng được đúng yêu cầu về dịch vụ ( website, seo…)
  • Hàm Rồng Media vi phạm hợp đồng đã kí
  • Khách hàng đã thanh toán nhưng Hàm Rồng Media không thực hiện bàn giao dịch vụ, sản phẩm đúng thời gian trong hợp đồng mà không có lý do chính đáng

Khách hàng sẽ KHÔNG được Hàm Rồng Media hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng
  • Khách hàng vi phạm hợp đồng đã ký
  • Không hoàn tiền với các dịch vụ tên miền, bản quyền phần mềm, dịch vụ thuê máy chủ và chỗ đặt máy chủ.

Cách thức hoàn tiền

Để được hoàn tiền, bạn vui lòng gọi điện thông báo lỗi sử dụng dịch vụ và yêu cầu hoàn tiền với bộ phận kinh doanh của Hàm Rồng Media. Trong vòng từ 1 – 3 ngày làm việc, Hàm Rồng Media sẽ xem xét lỗi. Nếu lỗi này là từ Hàm Rồng Media, khách hàng sẽ được hoàn tiền dựa theo điều kiện hoàn tiền.

Quý khách vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn của Hàm Rồng Media để có hướng giải quyết tốt nhất.