Khi nhắc đến quảng bá website của bạn thì có nhiều khía cạnh khác nhau để cân nhắc, như là tốc độ, SEO, tỉ lệ chuyển đổi, tỉ lệ bỏ trang( bounce rate) và nhiều thứ khác. Hôm nay chúng tôi muôn đi vào những cách bổ sung bạn có thể tối ưu ảnh cho web. Size của file ảnh của bạn dĩ nhiên là rất quan trọng, nhưng SEO và phương tiện truyền thông xã hội cũng đóng một phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu năng và tỉ lệ chuyển đổi website tốt hơn.

Dưới đây chúng ta sẽ bàn luận ba lĩnh vực mà bạn có thể tối ưu ảnh cho web tốt hơn:

1.Tối ưu ảnh vì hiệu năng

Khi nói đến tối ưu ảnh vì hiệu năng thì có nhiều thứ bạn có thể làm, chẳng hạn như tỉ lệ, nén, dùng ảnh responsive, lấy ảnh từ CDN, và chọn định dạng file phù hợp.

 Tỉ lệ ảnh

Lời khuyên này chỉ rằng ảnh của bạn đã được tỉ lệ xuống từ phân giải gốc, thông qua CSS hoặc một thuộc tính HTML. Ví dụ, điều này sẽ xảy ra nếu một hình ảnh được lấy ở độ rộng gốc là 1460 pixel nhưng xuất ra ở 730 pixel cho vừa kích cỡ container chứa nó. Đây có thể là vấn đề trong nhiều hệ thống quản lý nội dung như là WordPress hoặc Magento, vì các nhà phát triển theme thường sẽ tỉ lệ ảnh xuống bằng CSS trong theme responsive.

Nén ảnh

Khi làm web bạn có bao giờ chú ý Website của bạn chứa bao nhiêu phần là ảnh? Dựa theo HTTP Archive, cho đến 1 tháng 6, 2019 trung bình một trang trên desktop là 1,896.8 KB và trên di động là 1,683.5 KB. Điều này có nghĩa là 51% dữ liệu trung bình trên trang, dù là desktop hay di động chiếm hoàn toàn là hình ảnh. Chúng tôi nhận thấy rằng 46% số chuyên gia nói rằng ưu tiên tập trung số một nên là tối ưu ảnh !

Ảnh responsive

Kỹ thuật ảnh responsive, như là thuộc tính HTML srcset , sizes , và media , cho phép ảnh đã tỉ lệ sẽ được gửi tùy thuộc vào size và phân giải của thiết bị truy cập. Điều này cho phép bạn tối ưu hơn việc gửi ảnh của bạn để cải thiện hiệu năng tổng quan của website hoặc ứng dụng của bạn.

2. Tối ưu ảnh cho SEO

Khi nói đến tối ưu ảnh cho SEO thì có nhiều thứ bạn có thể làm, chẳng hạn như là đặt tên ảnh mang tính khoa học, sử dụng văn bản thay thế phù hợp, ảnh sitemap, và đảm bảo rằng chúng chỉ mục đúng trong công cụ tìm kiếm.

Tên file ảnh

Khi bạn đặt tên ảnh bạn nên luôn nhớ rằng các công cụ tìm kiếm bot và crawler chính là thứ sẽ nhận thấy ảnh. Bạn không thể mong đợi một thuật toán máy tính hoàn hảo hoặc có thể đoán được file ảnh của bạn là gì, vì thế chúng tôi khuyên bạn đặt tên file ảnh gần giống với nội dung bài đăng hoặc các từ khóa bạn chú ý đến.

Ảnh văn bản thay thế

Văn bản thay thế, cũng được biết đến bằng tag alt, mô tả hình ảnh và mục đích của nó trong trang. Nhìn chung bạn sẽ muốn nó ngắn gọn nhưng súc tích. Xem ví dụ bên dưới cho tấm ảnh trong bài của chúng tôi và đoạn văn bản thay thế chúng tôi chọn. Nhiều lần như này đoạn văn bản có thể giống với tên file bạn chọn.